Kadry

Rabat dla pracownika, a podatek

Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.628.2023.6.JG potwierdził, że w przypadku stosowania przez pracodawcę preferencyjnych cen sprzedaży w transakcjach z pracownikami, przychód z tego tytułu powinien być rozpoznany w oparciu o faktycznie

Więcej »

Iluzoryczny wspólnik spółki z o. o. nie zawsze z ZUS

W dniu 21 lutego 2024 r., Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN w sprawie o sygn. akt III UZP 8/23, podjęła uchwałę z której wynika, iż wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadający ponad 99% udziałów spółki, nie podlega ubezpieczeniom

Więcej »

Zakwaterowanie pracownika nie jest dochodem

Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch najnowszych wyrokach z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawach o sygn. akt II FSK 434/21 oraz II FSK 1332/21 stwierdził, że pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju unijnym, któremu pracodawca na własny koszt

Więcej »

Wpis do CEiDG a obowiązek opłacania składek ZUS

Wiele osób często boryka się z problemem w którym ZUS zwraca się z roszczeniem o zaległe składki. Najczęściej wynika to z faktu, że dana osoba dokonała rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEiDG, bo taka była potrzeba chwili, po czym nigdy

Więcej »

Mały ZUS dla wracających z zagranicy przedsiębiorców.

Ulga na start obowiązuje zgodnie z art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 30 kwietnia 2018 roku, a podstawowym warunkiem do skorzystania z ulgi jest podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo podjęcie jej ponownie po upływie co najmniej 60

Więcej »

Wynagrodzenia prezesa w spółce

Zgodnie z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16 września 2020 r. (WPI/200000/43/667/2020), umowa o świadczenie usług prezesa podlega pod ubezpieczenia społeczne.   Wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług ZUS w swojej decyzji stwierdził, iż zgodnie z art. 6

Więcej »

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. został wprowadzony obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Dotyczy to umów zawartych od 1 stycznia 2021 r., które trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD. Kogo dotyczy obowiązek? Obowiązek nie dotyczy umów o dzieło:

Więcej »

Zlecenia od spółki córki podlegają składkom ZUS

Funkcjonowanie w ramach grup kapitałowych nabiera w ostatnich latach w Polsce na popularności. Motywy tworzenia różnych konstrukcji kapitałowych i wzajemnych powiązań są zróżnicowane. Jedną z ważniejszych przyczyn są względy podatkowe. Dość często działanie spółek w grupie skutkuje rozpoczęciem współpracy między

Więcej »