Faktury uproszczone a JPK

Księgowość

Od 1 lipca 2021 r. do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.) zostały dodane przepisy stanowiące, że faktury uproszczone (paragony z NIP nabywcy do kwoty 450 zł) nie muszą odrębnie być ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży i pliku JPK.

Raportowanie faktur uproszczonych

W par. 10 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia wskazano, że w ewidencji sprzedaży musi być zawarte m.in. wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z czynności podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy o VAT, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a rozporządzenia. W pkt 8 tej regulacji znajdujemy zapis, że w ewidencji sprzedaży ujmuje się wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (czyli wynikające z raportów generowanych przez kasy fiskalne).

Faktury uproszczone (paragony z NIP nabywcy), są ujmowane w pierwszej kolejności w dobowym, a później w okresowym raporcie z kasy fiskalnej. Kasa fiskalna ujmuje wartość faktur uproszczonych w w raportach dobowych oraz okresowych.

Ujmowanie przez sprzedających

Po wejściu w życie zmian z dnia 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy w dalszym ciągu mogą rozliczać paragony z NIP nabywcy zbiorczo w oparciu o raport okresowy z kasy rejestrującej, tak jak do tej pory. Oznacza to, że nie ma obowiązku ujmowania w ewidencji sprzedaży oraz w JPK odrębnie każdej faktury uproszczonej.

Ujmowanie przez nabywców

Wskazać należy, iż zbiorcze ujmowanie faktur uproszczonych do kwoty 450 zł generowanych przez kasy fiskalne jest możliwe wyłącznie przez sprzedawców. Nabywcy każdy paragon z NIP (fakturę uproszczoną) muszą ujmować w rejestrze zakupu i pliku JPK odrębnie.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!