Rabat dla pracownika, a podatek

Kadry,Księgowość

Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.628.2023.6.JG potwierdził, że w przypadku stosowania przez pracodawcę preferencyjnych cen sprzedaży w transakcjach z pracownikami, przychód z tego tytułu powinien być rozpoznany w oparciu o faktycznie zastosowane ceny sprzedaży towaru (tj. np. cenę katalogową obniżoną o wartość rabatu). Podobne stanowisko Organ zaprezentował w przypadku wykorzystania przez pracownika kodu rabatowego w ramach realizowanych zakupów. W jego ocenie przychód z tytułu sprzedaży powinien być rozpoznany przez pracodawcę w oparciu o faktycznie zastosowane ceny sprzedaży towaru.

Przedmiot rozstrzygnięcia w ramach interpretacji stanowiło ustalenie, czy przychód w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w związku ze sprzedażą towarów po preferencyjnych cenach na rzecz pracowników pracodawcy powinien być ustalony z uwzględnieniem udzielonej obniżki. 

System benefitów miał obejmować m.in. dokonywanie sprzedaży towarów za cenę niższą od ceny oferowanej dla ogółu nabywców. Ponadto Spółka planowała wprowadzenie jednorazowych kodów rabatowych związanych ze szczególnymi okazjami (przykładowo – w okresie świątecznym). Dla uzasadnienia wprowadzenia ww. udogodnień dla pracowników Spółka podnosiła zamiar podtrzymania dobrej atmosfery w pracy, zatrzymanie i przyciąganie wykwalifikowanych pracowników oraz rozpowszechnianie na rynku produktów sprzedawanych przez Spółkę. 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!