Rozliczenia twórców według Ministra Finansów.

Księgowość

Jak wskazał Minister Finansów w swojej interpretacji ogólnej z dnia 15 września 2020 r. (sygn. DD3.0201.1.2018), możliwość zastosowania 50-proc. podwyższonego kosztu uzyskania przychodu, jest uzależniona od posiadania obiektywnych dowodów, które potwierdzają wykonanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Wynagrodzenie musi być w sposób widoczny wyodrębnione od innych składników wynagrodzenia.

Minister wyjaśnił, iż każdorazowa wypłata wynagrodzenia powinna być powiązana z utworem, który został wykonany przez twórcę  stosującego podwyższony koszt uzyskania przychodu. Bez podobnych ograniczeń, podwyższony koszt uzyskania przychodu stosować w całości mogą:

  • nauczyciele akademiccy, naukowi.
  • pracownicy Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
  • pracownicy pionów badawczych.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!