Kasowy PIT w planach

Księgowość

Rząd zapowiedział wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego rozwiązania w postaci rozliczenia Kasowego PITu. Głównym celem proponowanego rozwiązania jest zmiana zasad momentu powstania przychodu u osób fizycznych, podlegających opodatkowaniu podatkiem PIT. Wprowadzenie tej zmiany w założeniu ma stanowić udogodnienie dla tych osób, które nie otrzymują zapłaty od wierzycieli.

W chwili obecnej w obrocie gospodarczym za przychód przyjmuje się kwoty należne, nawet jeśli w rzeczywistości kwoty te nie zostały otrzymane przez podatnika. Za moment powstania przychodu uznaje się moment wystawienia faktury, dostawy towaru, bądź wykonania usługi, bez względu na to, czy kontrahent dokonał zapłaty, czy też nie. Dzięki nowemu rozwiązaniu, obowiązek płatności podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ma powstać dopiero w momencie faktycznego otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę.

Ten sposób rozliczenia nie będzie dostępny dla płatników CIT, czyli przedsiębiorców którzy prowadzą księgi rachunkowe.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!