Logowanie

W celu załączenia dokumentacji księgowej lub kadrowej , oraz  uzyskania informacji rozliczeniowych, należy zalogować się do dedykowanego oprogramowania. Program pozwala również na generowanie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, dokumentów kasowych itp.).

W celu zapoznania się z nową korespondencją Klienta, należy zalogować się do dedykowanego oprogramowania. Program pozwala również na pełen dostęp do korespondencji archiwalnej w postaci skanów wszystkich dokumentów.

W celu załączenia rozliczeń księgowych lub kadrowych, oraz do uzyskania dostępu do dokumentacji Klienta, należy zalogować się do dedykowanego oprogramowania. Program pozwala również na generowanie raportów dotyczących Współpracowników