Iluzoryczny wspólnik spółki z o. o. nie zawsze z ZUS

Kadry

W dniu 21 lutego 2024 r., Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN w sprawie o sygn. akt III UZP 8/23, podjęła uchwałę z której wynika, iż wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadający ponad 99% udziałów spółki, nie podlega ubezpieczeniom społecznym w myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Sprawa toczyła na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 września 2023 r., sygn. akt III AUa 1054/22 o ustalenie, czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99% udziałów (zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki) podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Sąd ten podnosił, iż nie istnieje odgórne kryterium ustalające proporcje pozwalające na uznanie spółki za jednoosobową. Wobec podnoszonych wątpliwości, Sąd II instancji skierował pytanie w tym zakresie do Sądu Najwyższego.

W ocenie ZUS, 1% udziałów w spółce stanowił udział iluzoryczny. Jak wskazał SN, ,,Jeśli jest dwóch wspólników spółki, to nie ma mowy o jednoosobowej działalności gospodarczej w spółce z o.o. i nie ma znaczenia, czy wspólnik dominuje ze względu na posiadane udziały czy nie.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!