Usługi marketingowe jako koszt podatków CIT

Księgowość

Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługi marketingowe, takie jak ekspozycja towarów w sklepie czy organizacja degustacji w przypadku, gdy wydatki te związane są z działalnością gospodarczą o charakterze reklamowym nakierowaną na utrzymanie klientów lub pozyskanie nowych tj. wypełniających przesłankę „poniesienia w celu zachowania źródła przychodów”, jak i „poniesienia w celu osiągnięcia przychodów” w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Brak jest jednak możliwości wyłączenia tych kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. 

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w z dnia 9 lutego 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.687.2023.3.BS. W ocenie Organu skutkiem wykonywanych na rzecz Spółki usług marketingowych była sprzedaż oraz promocja nowo wprowadzanych produktów przez Spółkę (zintensyfikowanie celów sprzedażowych zarówno w zakresie ilościowym jak i wartościowym), co w konsekwencji przyczyniało się do zwiększenia zysków Spółki. W tym zakresie znaczenie miało powiązanie poniesionych wydatki na usługi marketingowe z prowadzoną przez Spółkę działalnością celem uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia jej przychodów. 

Organ podkreślił, iż wymagane jest wykazania związku poniesionych wydatków na usługi marketingowe w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością, po wyłączeniu zastrzeżeń wskazanych w ustawie, z osiąganymi przychodami. Aby dany wydatek poniesiony przez podatnika został zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu wymagane jest spełnienie łącznie następujących warunków tj:

  1. zostać poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  2. być definitywny tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  3. pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  4. być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  5. zostać właściwie udokumentowany,
  6. nie podlegać wyłączeniu z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!