Utrzymanie biura w mieszkaniu, a koszty uzyskania przychodu

Księgowość

Wydatki na utrzymanie biura mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do powierzchni nieruchomości wykorzystywanej w ramachprowadzonej działalności gospodarczej. Przy ustaleniu wysokości kosztów uzyskania przychodów podlegających odliczeniu wymagane jest jednak ustalenie, jaka kwota z tych wydatków dotyczy części lokalu mieszkalnego przypadającej na działalność gospodarczą.

W interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2024 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.41.2024.1.KP dyrektor KIS uznał, że koszty związane z utrzymaniem części nieruchomości wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej, takie jak prąd, gaz, podatek od nieruchomości, czy abonament za internet, mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej na cele działalności, pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania.

Podobne stanowisko organ zajął w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu hipotecznego (zaciągniętego na zakup oraz remont nieruchomości). Organ podkreślił przy tym, iż dopiero zapłacenie odsetek od kredytu (pożyczki) daje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, iż odsetki nie zwiększają kosztów inwestycji.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!