Zakwaterowanie pracownika nie jest dochodem

Kadry

Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch najnowszych wyrokach z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawach o sygn. akt II FSK 434/21 oraz II FSK 1332/21 stwierdził, że pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju unijnym, któremu pracodawca na własny koszt zapewnia zakwaterowanie, nie uzyskuje przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

W sprawach tych, przedsiębiorca udostępniał pracownikom oddelegowanym bezpłatnie miejsca noclegowe w kwaterach prywatnych bądź hotelach pracowniczych. Sąd przyznał rację przedsiębiorcy i tym samym wskazał nową linię orzeczniczą wobec dotychczasowych rozstrzygnięć w tym zakresie wynikających m.in. z wyroku NSA z dnia 29 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 799/18.

Należy przy okazji wspomnieć o wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 w kontekście zapewniania pracownikom dodatkowych świadczeń (w tym zakwaterowania). TK uznał, że pozapłacowe świadczenia, otrzymywane przez pracownika od pracodawcy, mogą stanowić przychód pracownika, ale tylko w sytuacji, w której łącznie spełnione zostałyby następujące warunki: (1) świadczenia zostały zrealizowane za zgodą pracownika; (2) świadczenia zostały zrealizowane w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść; (3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!