Pozostałe

Zaliczki na rzecz komplementariuszy w trakcie roku podatkowego

W interpretacji indywidualnej z dnia 3 kwietnia 2024 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.99.2024.1.DB Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że Spółka jest zobowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów wypłacanych komplementariuszom w formie zaliczek z tytułu ich udziału w zysku Spółki. W ocenie

Więcej »

Podróże służbowe i szkolenia jako koszty w spółce jawnej

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 marca 2024 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.6.2024.1.EC wskazano, iż do kosztów uzyskania przychodów w części przypadającej na wspólnika Spółki można zaliczyć wydatki związane z podróżami służbowymiWspółpracowników oraz wydatki na szkolenia Współpracowników. Według

Więcej »

Zwrot akcyzy po nowemu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 lutego orzekł, iż nie można odzyskać nadpłaconego podatku akcyzowego, w sytuacji gdy cena auta sprowadzonego z zagranicy została obniżona w oparciu o rabat udzielony przez producenta. NSA podkreślił, że w przeciwieństwie do VAT

Więcej »

Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako usługa zwolniona z VAT

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów

Więcej »

Zdalne podpisanie umowy o pracę z mObywatel

Zrobiono kolejny krok w kierunku rozwoju możliwości aplikacji mOBYWATEL. Dzięki nowej funkcji, pozwalającej użytkownikom na potwierdzenie tożsamości za pomocą aplikacji, pracownicy którzy dotychczas nie mieli podpisu kwalifikowanego, zyskali możliwość zdalnego zawierania z pracodawcami umów o pracę. Zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami

Więcej »

Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako usługa zwolniona z VAT

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów

Więcej »

Brak doręczenia dowodów przez organy podatkowe

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 18 stycznia 2024 r. orzekł, że organ podatkowy nie ma obowiązku doręczania stronie dowodów zgromadzonych w sprawie. NSA do metod zapewnienia stronie czynnego udziału w sprawie zaliczył prawo do zapoznania się strony z

Więcej »

Opodatkowanie VAT oddelegowanych dyrektorów

Oddelegowanie dyrektorów zarządzających stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT. W rezultacie mamy do czynienia z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT na podstawie art. 8 ust.1 ustawy w zw. z art. 28b ust 1 i art. 17 ust. 1

Więcej »

Nauka pływania z VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 21 grudnia 2023 r., sygn. akt I SA/Po 356/23 uznał, że usługi nauki pływania nie stanowią kształcenia powszechnego, a zatem nie wypełniają przesłanek przedmiotowego charakteru zwolnienia z VAT, jakim jest kształcenie

Więcej »