Pozostałe

Pełnomocnik w spółce kapitałowej. Kiedy?

Pełnomocnik w spółce kapitałowej. Kiedy? W Kodeksie spółek handlowych jasno i czytelnie określone są przypadki, w których należy powołać pełnomocnika. Są to sytuacje, w których po jednej stronie znajduję się członek zarządu a po drugiej spółka. W praktyce mamy dwa

Więcej »

Sp. z o.o. – planowane kolejne ułatwienia

Sp. z o.o. – planowane kolejne ułatwienia Jak przekonuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi prowadzenie spółek z o.o. będzie prostsze. Oprócz zatwierdzonych zmian podatkowych, od 1 stycznia 2019 roku planowane są kolejne zmiany, mające na celu ułatwienie prowadzenie spółki z ograniczoną

Więcej »

Znaleziony testament? Szansa na brak podatku.

Znaleziony testament? Szansa na brak podatku. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyrokach z dnia 17 października 2018 roku (sygn. akt: II FSK 2855/16, II FSK 2856/16, II FSK 420/17), jeżeli sąd wyda kolejne postanowienie o nabyciu spadku, termin

Więcej »

Sprzedaż w internecie nie oznacza bycia przedsiębiorcą.

Sprzedaż w internecie nie oznacza bycia przedsiębiorcą. Jak wskazał w wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 4 października 2018 roku (sygn. akt C-105/17), dla uznania kogoś za przedsiębiorcę w rozumieniu dyrektywy kluczowe jest, aby dana osoba funkcjonowała „w

Więcej »

Zakaz handlu w niedzielę? Nie dla każdego.

Zakaz handlu w niedzielę? Nie dla każdego. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, 8,5% kontrolowanych placówek naruszyło do tej pory zakaz handlu w niedzielę. Przybywa punktów handlowych, które starają się ominąć wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2017 roku

Więcej »

Weksel nie wystarczającą podstawą do wyroku nakazowego.

Weksel nie wystarczającą podstawą do wyroku nakazowego. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w swoim wyroku (sygn. akt C 176/17), odzyskiwanie długów z pomocą nakazu zapłaty opartego na wekslu, jest niezgodne z unijnymi przepisami. Wyrok jest dość precedensowy jak na

Więcej »

Wykreślenie z BIGu już po 6 latach.

Wykreślenie z BIGu już po 6 latach. Zgodnie z nową ustawą, która zaczyna obowiązywać od 9 września 2018 roku, biura informacji gospodarczej nie będą już mogły zamieszczać danych dłużników będących konsumentami, jeżeli od momentu wymagalności ich zobowiązania minęło ponad sześć

Więcej »