Wydatki na usługi wobec podmiotów powiązanych, a podatek

Pozostałe

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydatki ponoszone przez podatnika na rzecz podmiotów powiązanych w zakresie usług transportowych, administracyjno-finansowych oraz najmu nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. 

Takie stanowisko zostało zawarte w w interpretacji indywidualnej z dnia 30 stycznia 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.623.2023.2.END, wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Jednocześnie organ wyjaśnił, iż wskazane wydatki nie stanowiły ukrytych zysków ani też wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT. Co więcej, usługi nabywane od podmiotów powiązanych były związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz były niezbędne dla prawidłowego jej funkcjonowania Spółki. Dyrektor KIS  zaznaczył, że nabywanie usług od podmiotów powiązanych podyktowane było faktycznymi potrzebami biznesowymi Spółki w oparciu o warunki ustalone na zasadach rynkowych. W jego ocenie na gruncie niniejszej sprawy powiązania między Spółką, a podmiotami powiązanymi nie miały wpływu na warunki zawartych umów. 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!