FAQ

Nawigacja

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Nasz zespół ekspertów jest gotów zaoferować tobie i Twojej firmie dopasowany indywidualnie i najlepszy z możliwych plan rozwoju. Z nami rozwiniesz swoje skrzydła!

FAQ – pytania i odpowiedzi

 
Czy mogę skorzystać z konsultacji przed ewentualnym skorzystaniem z usług?

Oczywiście TAK! Każdy klient ma prawo do bezpłatnych konsultacji, związanej z przedmiotem i zakresem naszych usług. W czasie takiego spotkania, ustalamy z klientem jego potrzeby i określamy usługi niezbędne do ich zaspokojenia.

Kto prowadzi obsługę księgową mojej firmy?

Do każdego klienta jest przypisany konkretny doradca biznesowy i dedykowany księgowy. Te osoby znają zawsze na bieżąco Państwa sytuację. Doradca odpowiada za bieżącą i techniczną obsługę klienta i to z doradcą należy się kontaktować emailowo lub telefonicznie w przypadku jakichkolwiek pytań. Dedykowany księgowy natomiast to osoba odpowiedzialna za obsługę merytoryczną, czyli prawidłowe księgowanie, sporządzanie deklaracji podatkowych itp. W sytuacjach bardzo wyjątkowych (np. podczas kontroli, rejestracji firmy itp.), Państwa sprawami może zajmować się przypisana osoba z Działu Doradztwa Podatkowego. Zadaniem tego działu, jest realizacja zadań wykraczających poza zwykłe procedury księgowe.

Mam pilny problem, a mój doradca biznesowy nie odbiera. Co robić?

Może zdarzyć się sytuacja, gdy Państwa doradca biznesowy będąc np. na spotkaniu z innym klientem, nie będzie mógł odebrać telefonu lub odpisać na emaila. Jeśli Państwa problem jest nie cierpiącym zwłoki, np. pojawili się urzędnicy w związku z chęcią przeprowadzenia kontroli podatkowej lub w trakcie transakcji pojawiło się pilne pytanie podatkowe, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z infolinią Pomysłowi Księgowi pod numerem telefonu +48 22 100 66 65. Po zgłoszeniu problemu, niezwłocznie skontaktuje się z Państwem osoba kompetentna w celu rozwiązania nurtującego problemu.

W jakich godzinach jest czynna infolinia?

Nasza infolinia jest czynna w czasie aktywności znaczącej większości urzędników tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Infolinia nie pracuje w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.

Mój abonament obejmuje 30 dokumentów. Czy za każdy kolejny muszę płacić dodatkowo?

W celu ułatwienia rozliczeń z klientami, wprowadziliśmy abonament podstawowy obejmujący księgowanie do 10 dokumentów w miesiącu. Za każdy kolejny dokument, klient płaci dodatkowo, zgodnie z opłatą określoną w cenniku. Umożliwia to uniknięcie sytuacji, gdy klient płaci abonament za usługi z których do końca nie korzysta.

Co jest traktowane jako dokument?

Jeden dokument jest równoznaczny z wprowadzeniem prawidłowej (zgodnym z przepisami prawa) pojedynczej operacji księgowej do rejestrów księgowych na podstawie przekazanego przez Klienta dokumentu, zbioru dokumentów lub informacji. Jeżeli operacja księgowa wprowadza zapis jednocześnie do dowolnego rejestru księgowego oraz rejestru VAT, traktowana jest jako pojedyncza. Dokumentem są wszystkie dokumenty finansowe firmy podlegające rozliczeniu podatkowemu: faktury i rachunki, dokumenty kasowe, odpisy amortyzacyjne, składki ZUS, raporty itd.

Jak mogę dostarczyć dokumenty księgowe do biura rachunkowego?
Dokumenty można dostarczyć do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu którego rozliczenie dotyczyna kilka sposobów:
– załączyć w dedykowanym Oprogramowaniu;
– przesłać emailowo: księgowe na adres: ksiegowosc@pomyslowiksiegowi.pl, kadrowe na adres: kadry@pomyslowiksiegowi.pl
– przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Centrum Obsługi Dokumentacji Pomysowi Księgowi, ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
Czy do skanu dokumentacji potrzebny jest jakiś specjalny skaner?

W żadnym przypadku nie. Skan dokumentacji może być wykonany przy pomocy każdego rodzaju skanera. Jedyny warunek przy doborze skanera to taki, że sprzęt musi obsługiwać przynajmniej skanowanie w skali szarości (8-bitowa głębia koloru) oraz w rozdzielczości min 150 dpi.

Czy zamiast skanera mogę użyć zdjęć z telefonu lub z aparatu fotograficznego?

Jak najbardziej do zrobienia elektronicznej kopii dokumentacji (skanu), można użyć aparatu fotograficznego lub aparatu z telefonu. Warunkiem jest aby wykonane fotografie nie budziły najmniejszych wątpliwości co do zawartości fotografowanego dokumentu.

Jestem płatnikiem VAT. Czy muszę płacić dodatkowo?

Z uwagi na zaawansowanie technologiczne, nie pobieramy dodatkowych opłat od podmiotów będących czynnymi płatnikami podatku VAT. Wyjątkiem są podmioty rozliczające się w formie ryczałtu, ponieważ w przypadku ryczałtu z VAT, konieczne jest prowadzenie dodatkowej ewidencji zakupowej.

Czy będziecie przekazywać pliki JPK w moim imieniu?

Oczywiście tak! Pliki JPK będą generowane i przekazywane do właściwego urzędu cyklicznie, zgodnie z wymogami podatkowymi (JPK_VAT) lub na każdorazowe żądanie odpowiednich organów kontroli (JPK_PKPIR, JPK_EWP).

Czy muszę korzystać z waszego programu fakturowego?

W ramach naszych usług, do dyspozycji naszych klientów oddajemy dedykowany program magazynowo-fakturowy. Dla naszych klientów, program ten jest bezpłatny, a korzystanie z niego jest w pełni dobrowolne. Klient może dokumentować sprzedaż we własnym, ulubionym programie, ale wówczas wystawione dokumenty muszą być przesyłane w postaci skanów, tak jak inne dokumenty. Ważne! Należy pamiętać, aby program do fakturowania klienta posiadał opcję generowania plików JPK_FA.

Czy biuro rachunkowe złoży w moim imieniu deklaracje podatkowe?

Podpisanie przez klienta i złożenie przez Pomysłowi Księgowi w urzędzie skarbowym formularzy UPL-1, upoważniają naszych pracowników do przesłania bezpośrednio do urzędu odpowiednich deklaracji przez naszych pracowników. Biuro rachunkowe, w razie potrzeby,  wysyła również odpowiednie deklaracje do ZUS.

Czy biuro rachunkowe zapłaci w moim imieniu podatki?

Niestety nie. W ramach naszych usług księgowych, przygotujemy dla klienta szczegółowe informacje dotyczące wysokości podatków do zapłaty. Obowiązek zapłaty zobowiązań podatkowych spoczywa jednak na kliencie.

Czy biuro rachunkowe wypełni w moim imieniu roczne sprawozdania?

W zależności od zakresu usług jakie świadczymy dla klienta, możemy sporządzić sprawozdania roczne, w formacie określonym przez ustawę. Sprawozdania muszą składać podmioty zobowiązane przez ustawę np. sp. z o.o. Gotowy dokument prześlemy do właściwego KRS.

Czy biuro rachunkowe odpowiada za poprawne sporządzanie rejestrów księgowych?
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Pomysłowi Księgowi a Klientem oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, nasze biuro księgowe odpowiada za prawidłowe sporządzanie rejestrów księgowych. Jednocześnie posiadamy, wymagane przez prawo, obowiązkowe ubezpieczenie od czynności księgowo-rachunkowych.
Czy biuro rachunkowe prowadzi obsługę kadrową?
Tak. W Pomysłowi Księgowi świadczymy usługi obsługi kadrowej, niezależnie od pozostałych usług. Oznacza to, że klient może zlecić np. wyłącznie obsługę kadrową.
Czym jest usługa doradztwa prawnego / podatkowego?
Pomysłowi Księgowi wchodzi w skład grupy podmiotów w ramach których znajduje się kancelaria prawa podatkowego i gospodarczego. Dzięki temu naszym klientom możemy zaproponować również usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, niezależnie od pozostałych usług. Oznacza to, że klient może zlecić np. wyłącznie usługę doradztwa podatkowego.