Czy napiwek jest wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT?

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 15 maja 2023 r., Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. akt 0114-KDIP1-3.4012.97.2023.2.LK „napiwek nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług – nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem VAT”. Przez świadczenie usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej […]