Nauka pływania z VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 21 grudnia 2023 r., sygn. akt I SA/Po 356/23 uznał, że usługi nauki pływania nie stanowią kształcenia powszechnego, a zatem nie wypełniają przesłanek przedmiotowego charakteru zwolnienia z VAT, jakim jest kształcenie i wychowanie. Sąd orzekł po rozpoznaniu sprawy ze skargi wniesionej na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej […]

Wydatki na usługi wobec podmiotów powiązanych, a podatek

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydatki ponoszone przez podatnika na rzecz podmiotów powiązanych w zakresie usług transportowych, administracyjno-finansowych oraz najmu nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.  Takie stanowisko zostało zawarte w w interpretacji indywidualnej z dnia 30 stycznia 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.623.2023.2.END, wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Jednocześnie organ wyjaśnił, iż wskazane […]

Rabat dla pracownika, a podatek

Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.628.2023.6.JG potwierdził, że w przypadku stosowania przez pracodawcę preferencyjnych cen sprzedaży w transakcjach z pracownikami, przychód z tego tytułu powinien być rozpoznany w oparciu o faktycznie zastosowane ceny sprzedaży towaru (tj. np. cenę katalogową obniżoną o wartość rabatu). Podobne stanowisko Organ […]

Podatek katastralny w Polsce w 2024 roku

Podatek katastralny od lat funkcjonuje w wielu krajach Europy. Jego wprowadzenie w Polsce wciąż budzi jednak spore kontrowersje. Zgodnie z zapowiedziami Resortu Finansów do końca 2024 roku powinny powstać nowe przepisy o podatku od budowli wykorzystywanych w biznesie.   Planowane zmiany MF są następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2023 r. sygn. 23/19. […]