Zdalne podpisanie umowy o pracę z mObywatel

Pozostałe

Zrobiono kolejny krok w kierunku rozwoju możliwości aplikacji mOBYWATEL. Dzięki nowej funkcji, pozwalającej użytkownikom na potwierdzenie tożsamości za pomocą aplikacji, pracownicy którzy dotychczas nie mieli podpisu kwalifikowanego, zyskali możliwość zdalnego zawierania z pracodawcami umów o pracę.

Zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami procedurę podpisania umowy zdalnie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej mObywatel można przeprowadzić w kilku prostych krokach tj:

  1. Pracownik otrzymuje mailem kod QR generowany przez system;
  2. Pracownik skanuje otrzymany kod QR w aplikacji mObywatel;
  3. Pracownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych;
  4. Pracownik podpisuje umowę online za pomocą jednorazowego podpisu kwalifikowanego.

Biorąc pod uwagę, iż Kodeks pracy nie wyjaśnia zagadnienia związanego z podpisywaniem umów o pracę zdalnie, warto w tym przypadku odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego, gdzie zdefiniowana została „forma elektroniczna”, która zgodnie z art. 781 k.c. jest równoważna formie pisemnej. Oznacza to, że do zawarcia umowy, w tym umowy o pracę, powinna wystarczyć wymiana dokumentów zawierających treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez obie strony.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!