Księgowość

Nieodpłatne wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej, a koszty

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi i pozwoleniem na budowę, która następnie została przekazana nieodpłatnie gminie, mogą być zaliczone koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1

Więcej »

Doradztwo prawne, a koszty firmy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na doradztwo prawne w zakresie transakcji sprzedaży udziałów. Organ potwierdził tym samym w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lutego 2024 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.704.2023.1.AZ, że usługi doradcze

Więcej »

Utrzymanie biura w mieszkaniu, a koszty uzyskania przychodu

Wydatki na utrzymanie biura mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do powierzchni nieruchomości wykorzystywanej w ramachprowadzonej działalności gospodarczej. Przy ustaleniu wysokości kosztów uzyskania przychodów podlegających odliczeniu wymagane jest jednak ustalenie, jaka kwota z tych wydatków dotyczy części lokalu

Więcej »

Kasowy PIT w planach

Rząd zapowiedział wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego rozwiązania w postaci rozliczenia Kasowego PITu. Głównym celem proponowanego rozwiązania jest zmiana zasad momentu powstania przychodu u osób fizycznych, podlegających opodatkowaniu podatkiem PIT. Wprowadzenie tej zmiany w założeniu ma stanowić udogodnienie dla tych

Więcej »

Usługi marketingowe jako koszt podatków CIT

Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługi marketingowe, takie jak ekspozycja towarów w sklepie czy organizacja degustacji w przypadku, gdy wydatki te związane są z działalnością gospodarczą o charakterze reklamowym nakierowaną na utrzymanie klientów lub pozyskanie

Więcej »

Rabat dla pracownika, a podatek

Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2024 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.628.2023.6.JG potwierdził, że w przypadku stosowania przez pracodawcę preferencyjnych cen sprzedaży w transakcjach z pracownikami, przychód z tego tytułu powinien być rozpoznany w oparciu o faktycznie

Więcej »

Wsteczne korygowanie stawek amortyzacji

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 25 stycznia 2024 r. wydał dwa wyroki (sygn. akt II FSK 545/21 i sygn. akt II FSK 807/21 – łączne rozpoznanie) w których stwierdził możliwość korygowania stawek amortyzacji za lata, które nie uległy jeszcze przedawnieniu.

Więcej »

Podatek od nieruchomości do poprawy!

Jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 14/21) z dnia 4 lipca 2023 roku, art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz.

Więcej »

Faktury uproszczone a JPK

Od 1 lipca 2021 r. do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019

Więcej »

Nauka języków obcych a vat.

Usługi nauczania języków obcych są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 28 VAT. Jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe ze względu na rodzaj wykonywanej czynności. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od dostaw towarów lub świadczenia

Więcej »