Różne stawki w gastronomii

Pozostałe

Zdaniem fiskusa, sprzedaż posiłków typu fast food podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%, nawet jeżeli placówka gastronomiczna nie zapewnia kupującemu stolika, sztućców czy obsługi kelnerskiej. Spora część przedsiębiorców bazuje jednak w tej kwestii na stanowisku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), uznając za prawidłową stawkę VAT w wysokości 5%.

W wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, TSUE orzekł, że w sytuacji, w której klient decyduje się konsumować posiłek poza lokalem lub poza miejscem udostępnionej infrastruktury, to mamy do czynienia z dostawą żywności, opodatkowaną 5% stawką VAT.
Tym samym, na podstawie zaprezentowanego wyroku ukształtowało się stanowisko, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży posiłków w lokalu gastronomicznym, gdzie klient korzysta z infrastruktury takiego lokalu, jego zasobów (w tym np. obsługi kelnerskiej), mamy do czynienia z usługą restauracyjną podlegającą opodatkowaniu stawką 8% VAT.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła interpretacji ogólnej nr PT1.050.3.2016.156 wydanej w 2016 r. przez ówczesnego ministra finansów, w którego ocenie, dla sprzedawców gotowych dań zastosowanie ma 8 % stawka VAT. Urzędnicy w sprawie twierdzili, że cała działalność podatnika powinna zostać zakwalifikowana jako usługi związane z wyżywieniem, podlegające opodatkowaniu VAT według stawki 8 %. Przedmiotem rozważań było rozstrzygnięcie, czy w realiach sprawy mamy do czynienia z usługami związanymi z żywieniem, czy też z dostawą gotowych dań, do których ma zastosowanie stawka VAT 5 %. przyjęta przez przedsiębiorcę. Po drugiej stronie był z kolei podatnik, który prowadził placówkę gastronomiczną oferującą dania typu fast food zarówno na miejscu, jak i na wynos. Podatnik w sprawie podnosił, że w przypadku dostaw gotowych posiłków/dań, a nie do świadczenia usług gastronomicznych lub cateringowych, zastosowanie ma niższa stawka VAT, tj. 5%. Ostatecznie Trybunał uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

We wskazanym wyroku TSUE ponadto zdefiniował pojęcie „usług restauracyjnych i cateringowych” jako usługi obejmujące podawanie posiłków w miejscu kontrolowanym przez podatnika, w którym zorganizowano i udostępniono zasoby materialne i ludzkie, które gwarantują konsumentowi jakość usług wystarczającą do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa natychmiastowego spożycia tych potraw na miejscu. We wskazanej sprawie Trybunał rozstrzygał kwestię stosowania właściwej stawki VAT w uproszczonych schematach gastronomicznych.

Jednocześnie w ramach wyroku zostawiono sądom krajowym kwestię ustalenia katalogu okoliczności, których wystąpienie ma być decydujące dla oceny czy świadczenie podatnika mieści się w zakresie pojęcia „usług restauracyjnych lub cateringowych” czy też nie. Ostatecznie problematyka zastosowania właściwej stawki VAT w gastronomii fast food nie została przez TSUE całkowicie rozstrzygnięta.

Przywołane orzecznictwo TSUE odnosi się bowiem jedynie do poprzedniego stanu prawnego tj. wyrok ten miał praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym w Polsce do 30 czerwca 2020 r . W chwili obecnej wśród ekspertów nadal pojawiają się wątpliwości co do obowiązania aktualnych przepisów. W opinii jednych ich treść przemawia za stanowiskiem Ministerstwa Finansów, natomiast inni stoją na stanowisku, iż mogą stać w sprzeczności z unijną dyrektywą.

W konsekwencji spór w zakresie stosowania właściwej stawki VAT w branży gastronomicznej wraca nie tylko z powodu wątpliwości co do wykładni starych przepisów, które były stosowane od 24 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2020 r., bowiem spór pozostaje aktualny na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!