Darowizna samochodu wykupionego z leasingu, a VAT

Pozostałe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06 lutego 2024 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.674.2023.2.MŻA stwierdził, że darowizna samochodu osobowego na rzecz jednego z udziałowców, po wykupieniu go z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), w sytuacji gdy wykup ten nastąpił z pierwotnym zamiarem darowania go.

W uzasadnieniu interpretacji Organ podkreślił, że jeśli przy wykupie pojazdu z leasingu nie odliczono podatku naliczonego od jego nabycia i było to podyktowane faktem, iż wykup (nabycie) nastąpił z zamiarem darowania pojazdu udziałowcowi, to w rezultacieczynność przekazania przez Spółkę samochodu osobowego na rzecz jednego z udziałowców nie podlega opodatkowaniu VAT z uwagi na brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W obrocie gospodarczym często mamy do czynienia z sytuacją, gdy niektórzy podatnicy wykupują samochód osobowy z leasingu do działalności gospodarczej, a następnie próbują przekazać go w formie darowizny. W ocenie fiskusa opodatkowaniu VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towaru m.in. samochodu osobowego należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którymi wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ze wskazanym obowiązkiem podatkowym mamy do czynienia jednak, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeśli jednak podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) pojazdu pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT, bez względu na cel, na który został on przekazany.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!