REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU W SP. Z O.O.

Pozostałe

Rezygnacja Prezesa Zarządu lub członka Zarządu w sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 89/15), oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane zasadniczo spółce reprezentowanej w tym zakresie przez jednego członka zarządu lub prokurenta.

W wyniku rezygnacji mandat członka zarządu spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej) wygasa, a do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie (art. 202 § 4 i 5 oraz art. 369 § 5 i 6 k.s.h.). Oświadczenie woli o rezygnacji jest czynnością jednostronną, która nie wymaga przyjęcia.

Oświadczenie o rezygnacji członek zarządu składa spółce.

 

 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!