Usługa pośrednictwa? Obowiązuje limitu kosztów uzyskania przychodów.

Księgowość

Usługa pośrednictwa? Obowiązuje limitu kosztów uzyskania przychodów.

Jak wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0114-KDIP2-3.4010.67.2018.1.PS), pośrednictwo to usługi o podobnym charakterze do reklamy, doradztwa i badania rynku a więc, wliczają się do limitu kosztów uzyskania przychodów.

Od początku roku, na podstawie art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy o CIT, limitowane są m.in. wydatki związane z usługami doradczymi, badaniami rynku, reklamowymi, zarządzania, kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Limit wynosi do 3 mln zł rocznie a nadwyżka jest limitowana do 5% podatkowej EBIDA.

Prezentowane stanowisko jest zaskakujące biorąc pod uwagę wcześniejsze stwierdzenia organów skarbowych, że pośrednictwo nie jest świadczeniem podobnym do reklamy i jako takie nie podlega opodatkowaniu u źródła Interpretacje dyrektora izby w Warszawie: z dnia 7 października 2016r. sygn. IPPB5/4510-751/16-2MK i z 24 października 2014 roku, sygn. IPPB5/423-721/14-2/MK. Przywołane interpretacje dotyczyły wprawdzie art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy o CIT, ale wskazać można, iż jego brzmienie jest analogiczne do art. 15e ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT.

 

 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!