KASY FISKALNE ONLINE.

KASY FISKALNE ONLINE. Jak zakłada projekt nowelizacji ustaw o VAT, ustawy Prawo o miarach i ustawy – Prawo celne, już od 2019 roku z kas fiskalnych online będą musieli korzystać właściciel stacji benzynowych, mechanicy samochodowi i wulkanizatorzy. W drugiej połowie 2019 roku (od 1 lipca), z kas online będą musiały korzystać placówki gastronomiczne, hotele i […]

ZWROT VAT DLA UCZCIWEGO PODATNIKA BEZ WZGLĘDU NA UCZCIWOŚĆ KONTRAHENTÓW.

ZWROT VAT DLA UCZCIWEGO PODATNIKA BEZ WZGLĘDU NA UCZCIWOŚĆ KONTRAHENTÓW. Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 14 czerwca 2018 roku (sygn.akt 68039/14) Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC), jeśli firma wywiązała się ze swoich podatkowych obowiązków, to nie można jej odmówić prawa do odliczenia VAT, nawet jeżeli jej kontrahenci byli oszustami. Jak wskazał ETPC, pozbawienie […]

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE?

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE? Przedsiębiorcy mają możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków na samochody w firmie. Jednak żeby móc skorzystać z tego prawa, pojazd musi być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawą o VAT wykorzystanie pojazdu wyłącznie do działalności ma miejsce wówczas, gdy:  konstrukcja tego pojazdu wyklucza jego użycie […]

Rezygnacja Prezesa Zarządu lub członka Zarządu w sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. akt III CZP 89/15), oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane zasadniczo spółce reprezentowanej w tym zakresie przez jednego członka zarządu lub prokurenta. W wyniku rezygnacji mandat członka zarządu spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej) wygasa, a […]