SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE?

Księgowość

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE?

Przedsiębiorcy mają możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków na samochody w firmie. Jednak żeby móc skorzystać z tego prawa, pojazd musi być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawą o VAT wykorzystanie pojazdu wyłącznie do działalności ma miejsce wówczas, gdy:

  •  konstrukcja tego pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (np. pojazdy dostawcze i ciężarowe),
  •  sposób jego wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Odnosząc się do drugiego ze wskazanych punktów, w celu odliczenia 100% VAT od nabycia pojazdu, paliwa oraz innych wydatków, podatnik musi spełnić następujące warunki:

  •  zgłosić pojazd na VAT-26,
  • w sposób jasny i zrozumiały określić (np. w formie regulaminu) zasady użytkowania samochodu,
  • prowadzić kilometrówkę dla celów VAT.

WAŻNE!!! Przedsiębiorcy, którzy wbrew obowiązkowi nie złożyli do właściwego organu podatkowego VAT-26 albo składają ją po terminie lub podają w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami ustawy o VAT, podlegają karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!