Nabycie i eksploatacja przyczepy kempingowej może być kosztem PIT lub CIT

Pozostałe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji z dnia 30 stycznia 2024 r. o sygn. 0114KDIP3-1.4011.1034.2023.4.EC potwierdził, że kosztem uzyskania przychodu mogą być wydatki na zakup kampera / przyczepy kempingowej, używanej przez Przedsiębiorcę w ramach działalności gospodarczej. Wcześniej podobne stanowisko wyraził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2023 r. 0115-KDIT3.4011.124.2023.1.KP.

Organ podatkowy stwierdził, że wydatki poniesione na nabycie przyczepy kempingowej w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne związane z jego użytkowaniem (tj. wydatki na ubezpieczenie przyczepy, wydatki na przeglądy i ewentualne naprawy) oraz opłaty za parking, można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania. W przypadku, gdy charakterystyka działalności przedsiębiorcy wymusza na nim np. świadczenie usług poza stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej, w tym poprzez odbywanie wyjazdów do siedziby klienta, możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zarówno wartości zakupu przyczepy kempingowej, jak i przyszłych wydatków eksploatacyjnych związanych z jej użytkowaniem.

Organ podatkowy wskazał na art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy. W ocenie Dyrektora KIS wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!