Zwrot akcyzy po nowemu

Pozostałe

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 lutego orzekł, iż nie można odzyskać nadpłaconego podatku akcyzowego, w sytuacji gdy cena auta sprowadzonego z zagranicy została obniżona w oparciu o rabat udzielony przez producenta. NSA podkreślił, że w przeciwieństwie do VAT akcyza jest podatkiem jednofazowym. W rezultacie Sąd uznał za niedopuszczalne stosowanie w rozliczeniach akcyzowych analogii do instytucji funkcjonujących na gruncie podatku VAT.

Powyższe wnioski wynikają z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2024 r., o sygn. akt I GSK 429/20. Tymczasem odmienne stanowisko zostało zaprezentowane w siedmiu wyrokach sądu kasacyjnego z 12 stycznia 2023 r. (sygn. I GSK 443/19, I GSK 599/19, I GSK 600/19, I GSK 717/19, I GSK 720/19, I GSK 783/19, I GSK 784/19).

Dla przykładu w sprawie o sygn. I GSK 784/19 NSA jak podstawę rozważań Sąd wskazał na art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, który w swej treści nie przewidywał wprost obniżenia podstawy opodatkowania z uwagi na udzielone rabaty. NSA w uzasadnieniu brak takiej regulacji tłumaczył faktem, iż korekta faktury na tle podatku akcyzowego w związku z udzieleniem rabatu nie rodzi po stronie sprzedającego żadnych powinności podatkowych. Sąd posłużył się w tym zakresie analogią do przepisów ustawy o VAT, a konkretniej art. 29 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT.

NSA na tle ustawy o VAT wskazał, iż ,,dwukierunkowe działanie korekty faktury w systemie VAT uzasadnia wprowadzenie konkretnej i szczegółowej regulacji opisującej skutki udzielenia rabatu cenowego i zmniejszającego w ten sposób podstawę opodatkowania. Z tymi przepisami powiązane są dalsze regulacje adresowane do sprzedawcy, a normujące moment skorygowania deklaracji sprzedawcy i obniżenia jego podstawy opodatkowania, w zależności od tego kiedy nabywca otrzymał fakturę korygującą związaną z udzielonym rabatem”.

Wobec powyższego Sąd podkreślił błędy w wykładni poczynione przez organy występujące w sprawie, a to polegające na odrzuceniu prawa do obniżenia podstawy opodatkowania poprzez zastosowanie jakiegokolwiek rabatu cenowego i sztywno wiążąc podstawę opodatkowania z ceną podaną w fakturze pierwotnej.

Wobec powyższego wątpliwości budzi stanowisko sędziego Jacka Boratyna, który w ramach kontrowersyjnego wyrokuz 29 lutego stwierdził, iż żaden przepis ustawy o podatku akcyzowym nie uprawnia do posługiwania się analogią z ustawy o VAT w kwestii korygowania faktur. W ocenie sędziego przeczyć temu miała sama konstrukcja podatku akcyzowego.

Biorąc pod uwagę różnice w dotychczasowej linii orzeczniczej NSA dystrybutorzy pojazdów mogą mieć tylko nadzieję, iż rozstrzygnięci w niniejszej sprawie nie utrzyma się na dłuższy czas.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!