Podróże służbowe i szkolenia jako koszty w spółce jawnej

Pozostałe

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 marca 2024 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.6.2024.1.EC wskazano, iż do kosztów uzyskania przychodów w części przypadającej na wspólnika Spółki można zaliczyć wydatki związane z podróżami służbowymiWspółpracowników oraz wydatki na szkolenia Współpracowników. Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydatki związane z podróżami służbowymi, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w części przypadającej na wspólnika spółki jawnej, w sytuacji gdy, wydatki te związane są z osiągnięciem, zachowaniem albo zabezpieczeniem przychodu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PIT oraz nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu przez Współpracowników.

Na wstępie należy wskazać, iż w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki jawnej, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka, tylko poszczególni wspólnicy. W rezultacie to na wspólnikach, a nie na Spółce ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku PIT.

Warunkiem uznania poniesionego przez podatnika wydatku za koszt uzyskania przychodów jest łączne spełnienie następujących przesłanek, a mianowicie:

  1. został poniesiony z zasobów majątkowych podatnika tj. nie stanowi kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatek, które zostały poniesiony na działalność podatnika przez inne osoby niż podatnik;
  2. ma charakter definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została w jakikolwiek sposób zwrócona podatnikowi;
  3. pozostaje w związku z działalnością gospodarczą podatnika;
  4. został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;
  5. został właściwie udokumentowany;
  6. nie znajduje się w grupie wydatków, które w myśl art. 23 ust. 1 ustawy o PIT nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!