Kasa fiskalna mimo braku rejestracji działalności.

Księgowość

W interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 22 kwietnia 2020 roku (sygn. 0112-KDIL3.4012,47.2020.3.LS możemy znaleźć potwierdzenie, że przedsiębiorca mimo braku rejestracji działalności gospodarczej, ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej, jeżeli obrót przekroczy 20 tyś zł. Oznacza to, że kasa fiskalna jest wymagana, mimo braku rejestracji działalności.

Zgodnie z art. 5 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) osoby fizyczne, które prowadzą działalność w niewielkim zakresie i na małą skalę, nie mają obowiązku rejestracji działalności gospodarczej oraz opłacania składek ZUS. Dotyczy to osób, u których przychody nie przekraczają miesięcznie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2020 r. miesięczny limit wynosi 1300 zł (minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł). Osoby takie, uzyskane kwoty ujmują w przychodach z innych źródeł i płacą PIT według skali podatkowej.

Oczywiście przychody na takim poziomie pozwalają jednocześnie na zwolnienie z VAT (przysługuje ono podmiotom u których przychody są niższe niż 200 tys. zł w skali roku). Inną kwestią jest natomiast konieczność ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej.

Jak wskazał w interpretacji dyrektor KIS, w przypadku przekroczenia 20 tyś. przychodów w danym roku przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podatnik musi posiadać kasę fiskalną. Nie ma przy tym znaczenia fakt zarejestrowania działalności.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!