IP BOX dla programisty, jeżeli płaci ZUS.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów (MF), podatnicy mogą skorzystać z 5-proc. stawki podatku, jeżeli odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty te pozwalają bowiem obliczyć prawidło wskaźnik nexus, który jest niezbędny do określania kwoty dochodu objętej preferencyjną stawką. Obniżoną stawkę podatku dochodowego tzw. IP BOX, stosuje się do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (czyli IP), […]

Cesja roszczeń do ubezpieczenia z VAT ale bez PCC.

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 13 maja 2020 roku (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.21.2020.3.HS), Cesja roszczeń do ubezpieczenia jest świadczeniem opodatkowanym VAT, a więc w konsekwencji podlega wyłączeniu z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przywołanej interpretacji, dyrektor podtrzymał stanowisko wyrażone w interpretacji z dnia 8 maja 2020 roku (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.98.2020.4.WN). […]

Kasa fiskalna mimo braku rejestracji działalności.

W interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 22 kwietnia 2020 roku (sygn. 0112-KDIL3.4012,47.2020.3.LS możemy znaleźć potwierdzenie, że przedsiębiorca mimo braku rejestracji działalności gospodarczej, ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej, jeżeli obrót przekroczy 20 tyś zł. Oznacza to, że kasa fiskalna jest wymagana, mimo braku rejestracji działalności. Zgodnie z art. 5 […]

Użytkowanie auta prywatnego w pracy a podatek.

Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 16 października 2019 r. (sygn. akt II FSK 3531/17) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), zwrot przez pracodawcę faktycznych kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez pracownika, nie stanowi podstawy do automatycznego potrącania zaliczek na PIT. Prezentowany wyrok jest pierwszym, w którym Sąd kasacyjny zajął stanowisko w tego typu […]