Cesja roszczeń do ubezpieczenia z VAT ale bez PCC.

Księgowość

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 13 maja 2020 roku (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.21.2020.3.HS), Cesja roszczeń do ubezpieczenia jest świadczeniem opodatkowanym VAT, a więc w konsekwencji podlega wyłączeniu z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W przywołanej interpretacji, dyrektor podtrzymał stanowisko wyrażone w interpretacji z dnia 8 maja 2020 roku (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.98.2020.4.WN). Dyrektor KIS wskazał w niej, iż nabycie wierzytelności jest świadczeniem usług, albowiem usługą jest przeniesienie ryzyka nieściągalności i niejako uwolnienie sprzedającego od wykonania czynności związanych z dochodzeniem roszczenia.

W ocenie organu bezsprzecznym jest, że cesja wierzytelności stanowi odpłatną usługę, a wynagrodzeniem jest różnica między ostateczną wartością zakupu wierzytelności a nominalną wartością roszczenia. Jeżeli więc wskazane działanie stanowi usługę opodatkowaną VAT, to na podstawie art. 2 pkt. 4 lit. a ustawy o PCC, cesja jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!