PSD2 czyli dyrektywa w sprawie usług płatniczych… w praktyce.

Księgowość

PSD2 czyli dyrektywa w sprawie usług płatniczych… w praktyce.

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego z dnia 25 listopada 2015 r. W wyniku wprowadzenia, nowe przepisy zostały wdrożone w Polce 20 czerwca 2018 roku. Oczywiście oprócz Polski, również pozostałe państwa członkowskie w obrębie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) będą podlegać podobnym regulacjom.

Przywołana dyrektywa objęła zmiany dotyczące płatności w zakresie działalności przedsiębiorców akceptujących płatności bezgotówkowe za pośrednictwem kart płatniczych, m.in.:

  • wprowadzono zakaz obciążania posiadaczy prywatnych kart płatniczych dodatkową opłatą za płatność kartą, chyba że jest to karta biznesowa. Ale nawet w przypadku kart biznesowych wysokość dodatkowej opłaty musi odpowiadać opłatom jakie ponosi przedsiębiorca w związku z realizowaniem transakcji.
  • wprowadzono obowiązek akceptowania płatności kartą, bez względu na wartość transakcji. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą już ustalać minimalnej ceny zakupu przy użyciu płatności kartą.
  • rezerwacja lub wstępna autoryzacja środków na karcie płatniczej w związku z przyszłą płatnością, musi być uzgodnione co do kwoty jak i w zakresie zgody klienta na taką czynność.
  • wymóg stosowania tzw. silnego uwierzytelniania klienta (dwu lub wieloczynnikowe)
  • obowiązek notyfikacji incydentów do organów nadzoru

Zgodnie z Dyrektywą PSD 2 oraz projektowaną ustawą o usługach płatniczych na rynku pojawią się chociażby dwa typy usług – inicjacja płatności PIS (Payment Initiation Service) oraz dostęp do rachunku bankowego AIS (Account Information Service). Na skutek wprowadzenia PIS i AIS pojawi się nowa kategoria dostawców usług płatniczych tzw. TPP (Third Party Providers). Banki będą musiały udostępnić stronom trzecim za zgodą Klientów dostęp do rachunków Klientów poprzez otwarte API. Duży nacisk położony będzie na wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji poprzez wprowadzenie silnego uwierzytelnienia użytkowników.

 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!