Podatek od prowizji należnej a nie naliczonej!

Księgowość

Podatek od prowizji należnej a nie naliczonej!

W dwóch wyrokach z dnia 17 sierpnia 2018 roku, WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3197/17 i III SA/Wa 3198/17) orzekł, że przychód powstaje w momencie podpisania umowy a nie w chwili faktycznej zapłaty.

Wyrok dotyczył spółki udzielającej pożyczek osobom fizycznym. W przeważającej ilości przypadków, pożyczki były udzielane na okres do 30 dni. Pożyczkobiorca wraz ze spłatą pożyczki, zobowiązany jest zwrócić również odsetki, opłatę za rozpatrzenie wniosku, prowizję i inne. Spółka uważała, że powinna rozpoznać przychód w momencie zapłaty prowizji i innych opłat. Niestety, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a za nim WSA wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!