Najem sprzętu biurowego za granicą? Bez podatku u źródła.

Księgowość

Najem sprzętu biurowego za granicą? Bez podatku u źródła.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1154/16), jeśli komputery sterują pracą innych maszyn, to są urządzeniami przemysłowymi ale w przypadku, gdy tego nie robią to są zwykłymi urządzeniami, a to oznacza, że z tytułu opłat za ich wynajem z Niemiec nie trzeba potrącać w Polsce daniny.

Jak wyjaśnił w swoim uzasadnieniu NSA, komputery mogą być wykorzystywane zarówno w pracy biurowej, jak i przy produkcji przemysłowej. Jednak w przypadku ich wykorzystywania jako sprzętu biurowego, podatek u źródła nie musi być pobierany.

U podstaw orzeczenia w takiej treści leży art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, do należności licencyjnych zalicza się między innymi opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego. W ocenie sądu, do urządzeń przemysłowych nie można zaliczać sprzętu komputerowego.

 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!