Podatek PCC od polskiego auta kupionego za granicą.

Księgowość

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z dnia 30 kwietnia 2020 roku (sygn. 0111-KDIB2-3.4014.66.2020.3.AD), kupujący który wyjedzie za granicę Polski, aby tam kupić samochód zarejestrowany w Polsce, nie uniknie 2 % podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) związanych z zakupem pojazdu.

W przypadku umowy zawartej na terenie kraju, nie ma wątpliwości co do konieczności złożenia deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym i uiszczenia 2% podatku od wartości rynkowej pojazdu, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Nie podlegają natomiast opodatkowaniu umowy kupna-sprzedaży, zawarte poza granicami kraju, co znajduje potwierdzenie w art. 1 ust. 4 pkt. 2 ustawy o PCC.

Wiele podmiotów, aby uniknąć konieczności zapłaty przywołanej daniny, celowo wyjeżdżają za granicę w celu zawarcia tylko umowy zakupu pojazdu nawet, gdy przedmiotem transakcji jest pojazd zarejestrowany w kraju. Jednak zgodnie z prezentowaną interpretacją, skoro pojazd jest na stałe zarejestrowany w kraju, to nawet jeśli czasowo znajduje się poza granicami, kupujący nie uniknie PCC.

Podobne stanowisko przyjął dyrektor KIS w interpretacjach z 2 października 2017 roku (sygn. 0111-KDIB4.4014.176.2017.2.JKU) i z 13 marca 2018 roku (sygn. 0111-KDIB4.4041.60.2018.1.MD). Jak wskazano w interpretacjach, samochód ze swej istoty jest przedmiotem mobilnym, więc jego chwilowe przemieszczenie poza granice kraju, nie ma znaczenia pod względem podatkowym.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!