Faktura uproszona bez możliwości wymiany na zwykłą.

Księgowość

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej dyrektor KIS z dnia 27 kwietnia 2020 roku (01114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK), podmiot który wystawił fakturę uproszczoną (poniżej kwoty 450 zł), nie powinien wystawić kolejnego dokumentu do tej samej transakcji, tzw. standardowej faktury.

Zgodnie ze stanowiskiem dyrektora KIS, paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto, który zawiera nr NIP nabywcy, jest fakturą uproszczoną, która w oparciu o obowiązujące przepisy, powinna być traktowana jak standardowa faktura. Podobne stanowisko zajął dyrektor w swojej wcześniejszej interpretacji z dnia 18 marca 2020 roku (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK).

Przedstawione stanowisko jest sprzeczne z dotychczasową linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Jak wskazał w wyroku z dnia 27 października 2016 roku NSA (sygn. akt I FSK 431/15), sprzedający ma obowiązek wydać nabywcy paragon fiskalny zawierający jego NIP w każdej sytuacji, gdy nabywca tego zażąda, niezależnie od wartości zakupu. Nabywca może żądać zarówno wystawienia faktury VAT jak i wydania paragonu z NIP.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!