Brak ryczałtu mimo uznanej reklamacji…

Księgowość

Brak ryczałtu mimo uznanej reklamacji…

Jak wskazał w swoim wyroku z dnia 28 listopada 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) sygn. Akt II FSK 3382/16, przyjęcie reklamacji na towar sprzedany w poprzednim roku podatkowym nie daje automatycznie możliwości powrotu do preferencyjnej formy opodatkowania.

Przedmiotowa sprawa dotyczy ryczałtowca, który w 2014 roku przekroczył limit przychodu wynoszący wtedy 150 tys Euro. Przedsiębiorca tłumaczył się tym, że przyjął reklamację towaru i wystawił fakturę korygującą, co skutkowało zmniejszeniem przychodu za rok 2014 do pułapu poniżej 150 tys Euro. Przedsiębiorca przekonany był o tym, że skoro po 9 miesiącach zmniejszył się jego dochód za zeszły rok to nadal może korzystać z podatku zryczałtowanego. Odmiennego zdania byli Urząd Skarbowy i Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Obie instytucję argumentowały to tym, że przedsiębiorca ma czas do 20 stycznia na zmianę sposobu opodatkowania, a jeśli tego nie uczyni to pozostaje na podatku ogólnym na który przeszedł w momencie przekroczenia limitu przychodu. Tą argumentacje w swoim wyroku podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!