Nie każdy twórca skorzysta z 50% kosztu uzyskania przychodu.

Księgowość

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, aby uzyskać podwyższony koszt uzyskania przychodu (KUP) nie wystarczy być twórcą utworu. W ocenie sądu konieczne jest, aby w umowie o pracę znalazł się zapis o przeniesieniu praw autorskich z pracownika na pracodawcę po realizacji dzieła. Bez przedmiotowego zapisu w umowie, nabycie prawa autorskiego do utworu ma charakter pierwotny tzn. pracodawca nabywa takie prawo w momencie powstania utworu i nie ma mowy o przeniesieniu własności po wykonaniu dzieła, tak więc w ww. sytuacji zastosowania nie będzie miał ar. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o PIT.

Stanowisko to zostało przedstawione w wyroku WSA w Warszawie z 9 września 2020 r. (sygn. akt III SA/WA 2785/19) i jest potwierdzeniem wcześniejszego stanowiska dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.426.2019.2.MZ). Sędzia w wyroku orzekł, iż 50% koszty uzyskania przychodu wynikają z rozporządzenia przez twórcę prawami autorskimi lub do korzystania z nich, natomiast jeśli takie prawo przysługuje pracodawcy z chwilą, kiedy powstał utwór, to twórca nie ma prawa do skorzystania z podwyższonego KUP. Wyrok nie jest prawomocny.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!