Faktura uproszczona wyklucza zbiorczą, ale są odstępstwa.

Księgowość

Jak wskazał w interpretacji indywidualnej dyrektor Krajowej Infolinii Skarbowej (KIS) z 20 listopada 2020 r., (sygn. 0112-KDIL3.4012.591.2020.2.MS), kto wydaje paragony z NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, musi odmówić wystawienia faktury zbiorczej. W przeciwnym razie zapłaci VAT dwa razy.

Dyrektor KIS zauważył, że paragon z NIP nabywcy wystawiony na kwotę do 450 zł stanowi fakturę uproszczoną. Faktura taka jest traktowana na równi ze zwykłą fakturą. Oznacza to, że faktura zbiorcza nie może dokumentować sprzedaży, która została już zewidencjonowana w sposób fakturowy. Dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT każdy, kto wystawia fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty. Oznacza to, że wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych rodziłoby u sprzedawcy ryzyko zapłaty podwójnego VAT, bowiem wystawiłby on dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję. Organ wyjaśnił, że faktury zbiorcze można wystawiać jedynie do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej 450 zł brutto (100 euro), zawierających numer NIP nabywcy. Bowiem tylko takie paragony fiskalne nie są fakturą.

W przedmiotowej sprawie dyrektor KIS dopuścił jednak inne rozwiązanie. Należy zwrócić uwagę na specyfikę działalności spółki występującej o interpretację. Spółka świadczy usługi przewozu i dokonuje sprzedaży na rzecz gminy, ale drukuje bilety dla poszczególnych uczniów. W tym wypadku wydruki z drukarki fiskalnej są równocześnie imiennymi biletami miesięcznymi. W związku z tym spółka ma możliwość wystawiania paragonów jako biletów miesięcznych, na uczniów bez NIP nabywcy (czyli gminy). Traktując paragon jako bilet miesięczny, spółka będzie mogła wystawić fakturę zbiorczą z NIP nabywcy do biletów miesięcznych wystawionych bez NIP. Nie będzie się to wiązać z koniecznością zapłaty podwójnego VAT.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!