Omyłkowo wystawiona faktura? Bez konieczności zapłaty VAT.

Księgowość

Omyłkowo wystawiona faktura? Bez konieczności zapłaty VAT.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 4 września 2018 roku (sygn. akt I FSK 1418/16), przedsiębiorca, który wystawił omyłkowo fakturę, nie będzie musiał płacić podatku VAT również w przypadku, gdy ryzyko uszczuplenia wyeliminuje organ skarbowy a nie sam podatnik.

W przedmiotowej sprawie chodziło o spór dotyczący możliwości stosowania art.108 ust. 1 ustawy o VAT w sytuacji, gdy podatnik dokonał korekty błędnie wystawionych faktur dopiero po przeprowadzonej kontroli podatkowej. Sąd uznał, że nie ma znaczenia, czy ryzyko uszczuplenia zostanie wyeliminowane przez podatnika, czy przez organ podatkowy w toku kontroli. Najważniejsze jest to, aby budżet państwa nie poniósł straty z tego tytułu.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!