Wykreślenie z BIGu już po 6 latach.

Pozostałe

Zgodnie z nową ustawą, która zaczyna obowiązywać od 9 września 2018 roku, biura informacji gospodarczej nie będą już mogły zamieszczać danych dłużników będących konsumentami, jeżeli od momentu wymagalności ich zobowiązania minęło ponad sześć lat. Wprowadzane zmiany mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów w starciu z firmami windykacyjnymi, które pomimo świadomości przeterminowanych należności, mimo wszystko próbują je odzyskać, bazując na nieświadomości dłużników.

Istotnym elementem wprowadzanej nowelizacji jest obowiązek usunięcia przez BIG z urzędu danych dotyczących niespłaconych należności już po upływie sześciu lat a nie jak dotychczas po dziesięciu.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!