Zbycie nieruchomości po śmierci małżonka bez pit

Księgowość

Zbycie nieruchomości po śmierci małżonka bez pit

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2017 roku (sygn. akt II FPS 2/17), przy określaniu zobowiązania podatkowego, u owdowiałych małżonków liczy się dzień nabycia nieruchomości do majątku wspólnego. Również w wyroku z dnia 13 września 2017 roku (sygn. akt II FSK 3200/16) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż w momencie działu spadku następuje jedynie podział między spadkobiercami składników majątkowych, które zostały przez nich odziedziczone.

Powyższe oznacza, iż w przypadku małżonka który zakupił z drugim małżonkiem nieruchomość np. 10 lat temu do majątku wspólnego, po śmierci jednego z nich, ten który dziedziczy część nieruchomości po zmarłym małżonku, może nieruchomość sprzedać bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!