Wykreślenie z rejestru VAT? Tylko na podstawie decyzji!

Księgowość

Wykreślenie z rejestru VAT? Tylko na podstawie decyzji!

Jak orzekł w wyroku z dnia 4 lipca 2018 roku WSA w Warszawie (sygn. akt. III SA/Wa 3481/17), nie wystarczy tylko zawiadomić spółkę o jej wykreśleniu z VAT. Sąd wskazał, iż aby wykreślenie podatnika z rejestru VAT było skuteczne, powinno ono nastąpić w formie decyzji administracyjnej, a nie czynności materialno-technicznej.

Cytowany powyżej wyrok jest kontynuacją wcześniej wydanego wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 16 maja 2016 roku (sygn. akt I FSK 877/13) stanowiącego, że wykreślenie spółki bez wydania decyzji jest naruszeniem art 207 ordynacji podatkowej i art. 96 ust. 9 ustawy o VAT.

 

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!