Wynajem auta z zagranicy? Trzeba zapłacić akcyzę.

Wynajem auta z zagranicy? Trzeba zapłacić akcyzę. Jak wynika z dotychczasowego stanowiska organów skarbowych, trzeba płacić akcyzę od używanych na terytorium Polski samochodów wynajętych za granicą, i to od pierwszego dnia. Wysokość akcyzy jest zależna od pojemności auta i rynkowej jego wartości. Powyższe wynika m.in z interpretacji dyrektora KIS z 25 kwietnia 2018 r. (nr […]

Wykreślenie z rejestru VAT? Tylko na podstawie decyzji!

Wykreślenie z rejestru VAT? Tylko na podstawie decyzji! Jak orzekł w wyroku z dnia 4 lipca 2018 roku WSA w Warszawie (sygn. akt. III SA/Wa 3481/17), nie wystarczy tylko zawiadomić spółkę o jej wykreśleniu z VAT. Sąd wskazał, iż aby wykreślenie podatnika z rejestru VAT było skuteczne, powinno ono nastąpić w formie decyzji administracyjnej, a […]