Ulga na zakup nieruchomości? Tylko takiej w której się zamieszka.

Księgowość

Ulga na zakup nieruchomości? Tylko takiej w której się zamieszka.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 4 lipca 2018 roku (sygn. akt II FSK 1935/16), zakup trzech mieszkań przeznaczonych na wynajem nie będzie traktowany jako wydatek na cel mieszkaniowy.

Sprawa dotyczyła podatniki, która w krótkim czasie sprzedała nieruchomość wcześniej odziedziczoną. Zgodnie z przepisami, w takiej sytuacji należy zapłacić 19 procent PIT od dochodu (art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT). Aby nie zapłacić należnej daniny, podatnik musi w ciągu dwóch lat od sprzedaży, przeznaczyć uzyskane środki na realizację własnego celu mieszkaniowego np. poprzez nabycie innej nieruchomości (art. 21 ust 1 pkt. 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT).

Podatniczka podpisała akty notarialne przed upływem dwóch lat, ale środki przeznaczyła na zakup trzech niezależnych mieszkań w nowej inwestycji. Problemem okazał się fakt, iż mieszkania były wynajmowane później przez podatniczkę. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, że w takim przypadku zwolnienie z PIT się nie należy i zażądał zapłaty należnego podatku. Stanowisko to podtrzymał WSA w Łodzi który  wyjaśnił, iż cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem własnych potrzeb a nie działalnością komercyjną. Sąd przyznał, że wprawdzie na zwolnienie z podatku nie ma wpływu ilość zakupionych mieszkań ale decyduje ich przeznaczenie (zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych).

W trakcie rozprawy przed NSA podatniczka wyjaśniła, iż sprzedała już jedno z mieszkań i zapłaciła podatek, natomiast do w drugim zamieszkała. Miało to zapewne związek z wyrokiem NSA z dnia 29 listopada 2016 roku (sygn. akt II FSK 3126/14) w którym sąd orzekł, iż czasowe wynajęcie lokalu nie pozbawia podatnika ulgi, ponieważ cel mieszkaniowy nie musi być realizowany nieprzerwanie od daty zakupu.

Jak podkreślił w wyroku z dnia 4 lipca 2018 roku (sygn. akt II FSK 1935/16) NSA, trudno byłoby uznać, że ulga mieszkaniowa przysługuje na trzy mieszkania, jednak co innego, jeśli podatniczka w jednym z nich faktycznie mieszka. Jak można więc wywnioskować, podatnik ma prawo do ulgi na zakup nieruchomości,  ale tylko takiej w której się zamieszka.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!