Ryczałt ewidencjonowany po zmianach od 2021 roku

Księgowość

Wraz z rokiem 2021, znacznemu rozszerzeniu uległo prawo do ryczałtu. Kluczowe zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym są trzy.

Pierwsza zmiana znacznie poszerza definicję wolnego zawodu. Wskutek nowelizacji, przedstawiciele wielu profesji wyłączonych dotychczas z ryczałtu, będą od 2021 roku mogli rozliczać się w ten sposób. Możliwe to będzie dla: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i rzeczników patentowych.

Druga zmiana polega na znacznym a wręcz skokowym zwiększeniem dwóch limitów przychodów uprawniających do:

■ wyboru ryczałtu ewidencjonowanego – z 250 tys. euro do 2 mln euro, co w oznacza wzrost z obecnego limitu 1 093 350 zł do 9 030 600 zł w 2021 r.;

■ kwartalnych wpłat ryczałtu – z 25 tys. euro do 200 tys. euro, co w oznacza wzrost z obecnego limitu 109 335 zł do 903 060 zł w 2021 r.

Ostatnia, trzecia z kluczowych zmian, dotyczy podatników, którzy uzyskują przychody z wynajmu. Od 2021 r. ryczałt 8,5-proc. (i 12,5-proc. od nadwyżki 100 tys. zł) będą mogli płacić nie tylko wynajmujący swoje nieruchomości prywatnie, ale również będzie on dotyczył m.in.:

■ przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1A ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli z tzw. najmu prywatnego, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT), czyli z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, które to przychody, oprócz przychodów z podstawowej działalności gospodarczej, są również zaliczane do działalności gospodarczej,

■ świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

■ świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1).

Wskazane powyżej lista, nie jest oczywiście pełną listą usług objętych 8,5-proc. Ryczałtem, ponieważ zmiany nastąpią również w zakresie innych stawek ryczałtu.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!