Odszkodowanie to nie zwrot wydatku a więc przychód.

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 2 grudnia 2020 r., (sygn. 0115- KDIT1.4011.695.2020.1.MR), odszkodowanie z OC sprawcy wypłacone za uszkodzenie firmowego samochodu jest przychodem w całości, a nie tylko w części przewyższającej koszty naprawy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że odszkodowania za szkody w składnikach majątku przedsiębiorcy mające związek z prowadzoną przez podatnika […]

Ryczałt ewidencjonowany po zmianach od 2021 roku

Wraz z rokiem 2021, znacznemu rozszerzeniu uległo prawo do ryczałtu. Kluczowe zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym są trzy. Pierwsza zmiana znacznie poszerza definicję wolnego zawodu. Wskutek nowelizacji, przedstawiciele wielu profesji wyłączonych dotychczas z ryczałtu, będą od 2021 roku mogli rozliczać się w ten sposób. Możliwe to będzie dla: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów […]

Używane środki trwałe po zmianach.

Od 1 stycznia 2021 roku, zmieniła się definicja środków trwałych uznawanych za używane. Uznanie środka trwałego z używany, ma wpływ na prawo do ustalania indywidualnych (wyższych) stawek amortyzacyjnych dla takich składników majątkowych, które po raz pierwszy są wprowadzone przez podatnika do ewidencji środków trwałych. Na skutek wprowadzonych zmian, środki trwałe będą uznawane za używane tylko […]

Stawka 9% CIT z nowymi limitami.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła od 1 stycznia 2021 r. zmianę w zakresie uprawnienia do 9 proc. stawki CIT. Podniesiony został jeden z dwóch limitów uprawniających do 9-proc. Stawki CIT, z dotychczasowych 1,2 mln euro do 2 mln euro. […]