Odszkodowanie to nie zwrot wydatku a więc przychód.

Księgowość

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 2 grudnia 2020 r., (sygn. 0115- KDIT1.4011.695.2020.1.MR), odszkodowanie z OC sprawcy wypłacone za uszkodzenie firmowego samochodu jest przychodem w całości, a nie tylko w części przewyższającej koszty naprawy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że odszkodowania za szkody w składnikach majątku przedsiębiorcy mające związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, są przychodem z tej działalności (art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT). Otrzymane roszczenie nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. W takiej sytuacji nie ma również zastosowania art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, który z przychodów z działalności gospodarczej wyłącza zwrócone wydatki, niezaliczone do kosztów podatkowych.

Jak wskazał dyrektor KIS, nie można mówić o takiej sytuacji, gdy podatnik ponosi wydatek, który zostaje sfinansowany kwotą z ubezpieczenia. W jego ocenie otrzymane odszkodowanie stanowi wyrównanie poniesionego wydatku (na pokrycie szkody w majątku podatnika) w kwocie odpowiadającej poniesionemu przez podatnika wydatkowi. Nie jest to zatem zwrot wydatku.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!