Podatek od dochodu 15%

Księgowość

Podatek od dochodu 15% w Polsce?

Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy płacący CIT (podatek dochodowy od osób prawnych np. sp. z o.o.) mogą skorzystać z obniżonej, 15-proc. stawki podatku dochodowego. Podatek ten obniżono z  19 proc. do 15 proc. I jest to efekt wejścia w życie zmian wprowadzonych ustawą z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzone zmiany bez wątpienia poprawią kondycję finansową przedsiębiorców, mając wpływ na ewentualne inwestycje. Zgodnie z założeniami ustawy, nie każdy będzie uprawniony do skorzystania z jej dobrodziejstw.

Ustawa wyraźnie wskazuje podmioty, które są uprawnione do skorzystania z 15-proc. stawki CIT, ograniczając go do:

  • przedsiębiorców posiadających status tzw. małego podatnika CIT,
  • podatników CIT rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą.

Za małego podatnika według ustawy o CIT, uznaje się podmiot u którego wartość przychodu ze sprzedaży (brutto a więc z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Oczywiście kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Przykładowo w 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października a więc według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. stawka 15-proc. CIT miała zastosowanie do działających podatników, których przychody ze sprzedaży brutto za 2016 rok nie przekroczyły kwoty 5 157 000 zł.

Dla podatników dopiero rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, przywilej obniżonej stawki CIT będzie miał zastosowanie niejako automatycznie jedynie w pierwszym roku istnienia podatnika (tj. w roku, w którym rozpoczął on prowadzenie działalności gospodarczej). Aby móc stosować obniżoną stawkę podatku CIT w kolejnych latach, taki podmiot musi spełnić kryteria kwalifikujące go jako małego podatnika, o których mowa powyżej. Co istotne, obniżona stawka CIT obejmie w rezultacie nowych podatników w pierwszym roku ich działalności, i to bez względu na rozmiar osiągniętych przychodów ze sprzedaży brutto.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!