Badania psychologiczne kierowców bez VAT.

Księgowość

Badania psychologiczne kierowców bez VAT.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 5 września 2018 roku (sygn. akt I FSK 1657/16), testy psychologiczne są badaniami z zakresu medycyny pracy i są przeprowadzane na zlecenie pracodawcy w ramach jego obowiązków, a więc są zwolnione z VAT. W ocenie sądu, badania te umożliwiają zapobieganie lub wykrywanie chorób oraz kontrolę zdrowia pracujących. Podobne stanowisko zajmował już NSA we wcześniejszych wyrokach m.in. z dnia 24 marca 2017 roku (sygn. akt I FSK 1314/15, 13 września 2017 roku (sygn. akt I FSK 2101/15), 20 kwietnia 2016 roku (sygn. akt I FSK 2031/14) oraz 23 lipca 2013 roku (sygn. akt. I FSK 1350/12).

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!