Firma bez ZUS a jednak… trzeba płacić !

Księgowość

Firma bez ZUS a jednak… trzeba płacić !

Bez ZUS na start a jednak 319,94 zł (w 2018 r.) płacić trzeba ! Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy.

Uwaga! Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z ulgi, nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale ma obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. W 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
– są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
– podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
– nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
– nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Aby skorzystać ze zwolnienia koniecznym jest w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności oddzielnie zarejestrować się w ZUS (jako osoba ubezpieczona) do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!