Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami? Przez internet !

Księgowość

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami? Przez internet !

Jak podało na swoim portalu Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii  uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości za pośrednictwem portalu www.biznes.gov.pl.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego można uzyskać drogą elektroniczną – bez konieczności wizyty w urzędzie i odbierania dokumentu w wersji papierowej. Aby otrzymać zaświadczenie, należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 21 zł. Oczywiście jeżeli w imieniu podatnika wniosek składa pełnomocnik, dodatkowo trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Dzięki nowej usłudze przedsiębiorca może złożyć wniosek na tzw. piśmie ogólnym, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. Aby złożyc wniosek, należy mieć profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Wniosek zostanie przesłany na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP. Urząd skarbowy wyda zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj sięz nami!